Havterne

Havterne
Havternen er cirka 38 centimeter. Den minder meget om fjordternen i både levevis og udseende, fjordternen har sort næbspids og er mindre end havternen, den er også lige så almindelig en ynglefugl. Havternen er den fugl, som trækker længst, den yngler nemlig tit i de arktiske egne, men om vinteren holder den til i antarktiske egne. Turen fra overvintringsplads til redeplads og retur er cirka på 34.000 kilometer. Den lever af småfisk, som den dykker ned i vandet efter. Ternen ånder gennem næbbet. Når ternen fisker står den helt stille over havet og udser sig et mål, på grund af dens store færdigheder i flyvning bliver den kaldt "havets svale". Europas ældste havterne døde den 8. Maj 2002 - den opnåede den høje alder af 31 år. Den sov ind næsten samme sted, som den blev udklækket på øen Hjelm i farvandet mellem Lolland og Falster.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”